Fruits and Berries

Fruits and Berries

1. apple ['æpl] яблоко
2. apricot ['eɪprɪkɒt] абрикос
3. avocado [ˌavə'kɑːdəʊ] авокадо
4. banana [bə'nɑːnə] банан
5. barberry ['bɑːbərɪ] барбарис
6. blackberry ['blækb(ə)rɪ] ежевика
7. blueberries [blu͟ːbəri] черника
8. buckthorn ['bʌkθɔːn] облепиха
9. cantaloupe ['kæntəluːp] канталупа, мускусная дыня
10. cherry ['ʧerɪ] вишня
11. coconut ['kəukənʌt] кокос
12. currant ['kʌr(ə)nt] смородина
13. date [deɪt] финик
14. fig [fɪg] инжир
15. gooseberry ['gʊzb(ə)rɪ] крыжовник
16. grapefruit ['greɪpfruːt] грейпфрут
17. grapes [greɪp] виноград
18. honeydew ['hʌnɪdjuː] мускатная дыня
19. kiwi ['kiːwiː] киви
20. lemon ['lemən] лимон
21. lime [la͟ɪm] лайм
22. mango ['mæŋgəu] манго
23. nectarine ['nektəriːn] нектарин
24. nut [nʌt] орех
25. orange ['ɒrɪnʤ] апельсин
26. papaya [pə'paɪə] папайя
27. peach [piːʧ] персик
28. pear [pɛə] груша
29. persimmon ['pɜːsɪmən] хурма
30. pineapple ['paɪnæp(ə)l] ананас
31. plantain [plæ̱ntɪn] зеленый банан
32. plum [plʌm] слива
33. pomegranate ['pɒmɪgrænɪt] гранат
34. prunes [pruːn] чернослив
35. raisin ['reɪz(ə)n] изюм
36. raspberry ['rɑːzbərɪ] малина
37. strawberries ['strɔːb(ə)rɪ] клубника
38. tangerine [ˌtænʤə'riːn] мандарин
39. watermelon ['wɔːtəˌmelən] арбуз
218
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Товмач в соцсетях:
                             

Иностранные языки — переводы, апостиль, обучение, тесты.

© Мовна школа Towmuch — вивчаємо мови. Мовні школи Хмельницького - Towmuch.com. Вивчаємо іноземну мову.

Английский язык в Хмельницком и другие иностранные языки — тел.: ☎ 705-000, моб.:(098)522-25-47

Хочешь изучить английский язык? Товмач — лучший языковой центр в хмельницком регионе. Изучай английский с Товмачем.