Just kid`in

100%
You should give 100 per cent at work: 12 per cent Monday; 23 per cent Tuesday; 40 per cent Wednesday; 20 per cent Thursday; 5 per cent Friday. Ви повинні віддаватися на 100 відсотків на роботі: 12 відсотків - понеділок; 23 - відсотки у вівторок; 40% в середу; 20% у четвер; 5 відсотків - п'ятниця. per cent - /pəˈsent/ - one part of every 100, or the specified amount of something divided by 100, shown by the symbol % Подробнее
68
The Best Flirting
“Tell me about yourself – your struggles, your dreams, your phone number.” "Розкажіть мені про себе – ваші випробування(труднощі), ваші мрії, номер телефону".   struggles - /strʌɡ.əl/ - a very difficult task that you can do only by making a great effort Подробнее
Pedestrians
There are two types of pedestrians: the quick and the dead. Є два типи пішоходів: швидкий і мертвий. pedestrians /pəˈdestriən/ a person who is walking, especially in an area where vehicles go Подробнее
The Best Hobby
Harry has a very boring hobby, he just sits in the corner and collects dust. Гаррі має дуже нудне хобі, він просто сидить в кутку і збирає пил. corner /ˈkɔː.nər/ the point, area, or line that is formed by the meeting of two lines, surfaces, roads, etc. dust /dʌst dry dirt in the form of powder that covers surfaces inside a building, or very small dry pieces of soil, sand, or other substances Подробнее
My Dear Wife!
A man comes home from work and is greeting by his wife. She tells him she has good news and bad news about their car. The man says, “Okey, so give me the good news.” His wife replies, “The good news is, the air bag works…” Чоловік приходить додому з роботи і його зустрічає дружина. Вона розповідає йому, що у неї є гарні новини та погані новини про їх машину. Чоловік каже: "Окей, то давай мені добрі новини". Його дружина відповідає: "Доброю новиною є те, що повітряна подушка працює ...Подробнее
Blonde
How do you make a blonde laugh on Monday morning? Tell her a joke on Friday night. Як зробити щоб блондинка сміялась вранці в понеділок? Скажи їй жарт у п'ятницю ввечері Подробнее
The Three Ages
The three ages of woman: at twenty-five they are attractive. At thirty-five they are attentive. At forty-five they are adhesive. Три віки жінки: у двадцяти п'яти вони привабливі. У тридцяти п'яти вони уважні(дбайливі). У сорок п'ять років вони настирливі. attractive - /əˈtræk.tɪv/ - very pleasing in appearance or sound attentive - /əˈten.tɪv/ - If someone is attentive, they are very helpful and take care of you adhesive - /ədˈhiː.sɪv/ -sticky Подробнее
I Can’t Read
A little girl is pounding away an her father’s word processor. She tells him she’s writing a story. “What’s it about?” asks Dad. “I don’t know,” she replies. “I can’t read”. Маленька дівчинка стукає (по клавіатурі) в текстовому редакторі свого батька. Вона каже йому, що вона пише історію. “Про що?” запитує тато. "Я не знаю", відповідає вона. "Я не вмію читати.” pounding /ˈpaʊn.dɪŋ/ a regular sound of something hitting something else or of a loud noice. Подробнее
​Women Like Silent Men
Women like silent men, they think they're listening. Жінки люблять тихих чоловіків, вони думають, що ті слухають. silent - /ˈsaɪ.lənt/ - without any sound Подробнее
Товмач в соцсетях:
                             
Иностранные языки — переводы, апостиль, обучение, тесты. © Towmuch.com — изучаем иностранные языки. Вивчаємо іноземну мову.
Английский язык в Хмельницком и другие иностранные языки — тел.: ☎ 705-000, моб.:(098)522-25-47
Хочешь изучить английский язык? Товмач — лучший языковой центр в хмельницком регионе.