Пошук за тегом «kidding»

A little girl is pounding away an her father’s word processor. She tells him she’s writing a story. “What’s it about?” asks Dad. “I don’t know,” she replies. “I can’t read”. Маленька дівчинка стукає (по клавіатурі) в текстовому редакторі свого батька. Вона каже йому, що вона пише історію. “Про що?” запитує тато. "Я не знаю", відповідає вона. "Я не вмію читати.” pounding /ˈpaʊn.dɪŋ/ a regular sound of something hitting something else or of a loud noice. Детальніше
214
Women like silent men, they think they're listening. Жінки люблять тихих чоловіків, вони думають, що ті слухають. silent - /ˈsaɪ.lənt/ - without any sound Детальніше
What's the difference between a battery and a woman? A battery has a positive side. Яка різниця між батарейкою та жінкою? Батарейка має позитивну сторону. battery /ˈbæt.ər.i/ a device that produces electricity to provide power for radios, cars, etc. Детальніше
"I'm writing a book. I've got the page numbers done, so now I just have to fill in the rest. " Steven Wright «Я пишу книгу. У мене є номери сторінок, так що тепер я просто повинен заповнити решту.” Стівен Райт Детальніше
Time is a great healer, but a lousy beautician. Час - чудовий цілитель, але жахливий косметолог. healer /ˈhɪə.lər/ a person who has the power to cureill people without using ordinary medicines lousy /ˈlaʊ.zi/ very bad beautician /bjuːˈtɪʃ.ən/ atrained person whose job it is to improve the appearance of a customer's face, body, and hair, using make-up and beauty treatments, often in a beauty salon Детальніше
Thirty is a nice age for a woman, especially if she happens to be forty. Тридцять - це прекрасний вік для жінки, особливо якщо їй настане сорок років. Детальніше
A woman has the last word in any argument - anything a man says after that is the beginning of a new argument. Жінка має останнє слово в будь-якій суперечці - все, що чоловік каже після цього є початком нової суперечки. argument /ˈɑːɡ.jə.mənt/ a disagreement, or the process of disagreeing Детальніше
What did the blonde say after the doctor told her she was pregnant? “Is it mine?” Що сказала блондинка після того, як лікар сказав їй, що вона вагітна? "Це моє? pregnant /ˈpreɡ.nənt/ (of a woman and some female animals) having a baby or babies developing inside the womb Детальніше
Why do men like smart women? Opposites attract. Чому чоловіки люблять розумних жінок? Протилежності притягуються. opposites /ˈɒp.ə.zɪt/ completely different attract /əˈtrækt/ to pull or draw someone or something Детальніше

Товмач в соцсетях:
                             

Иностранные языки — переводы, апостиль, обучение, тесты.

© Мовна школа Towmuch — вивчаємо мови. Мовні школи Хмельницького - Towmuch.com. Вивчаємо іноземну мову.

Английский язык в Хмельницком и другие иностранные языки — тел.: ☎ 705-000, моб.:(098)522-25-47

Хочешь изучить английский язык? Товмач — лучший языковой центр в хмельницком регионе. Изучай английский с Товмачем.