ESL Teaching

Level: A1 Sally felt bad. She fell ill. She got the flu.
Level: A1 Autumn comes in September.
A wife was making a breakfast for her husband.
Level: B1 Ripe grapes are picked. Harvested grapes are delivered to the winery.

Deutsch

Зворотні дієслова (зворотній займенник sich) Дія зворотних дієслів спрямована на
1. Вставте форму дієслова können у теперішньому часі.
Модальні дієслова Модальні дієслова виражають ставлення того, хто говорить до на
  Für mich ist der 24. November ein besonderer Tag, denn ich bin am 24.

Polski

Аutor: Olga Melnyk Zawsze, wracając do domu, znajdzie się ten, komu musimy przyw
Аutor: Olga Melnyk Te polecenia, to raczej przystosowane do odczytania porady z
Аutor: Olga Melnyk W hotelu, który ma mniej ni 4 gwiazdki, bagaże wnosimy sami.
Аutor: Olga Melnyk Każdy podróżny musi przejść liczne kontrole.

Video